על הפרויקט

פרויקט יער האקלים של יוזמת האנרגיה הטובה (ע"ר) הוקם במטרה להירתם למאבק בשינויי האקלים באמצעות נטיעה של עצים במרחב הבנוי, ולשפר את איכות חיי תושבי הערים והישובים בישראל, בדגש על הפריפריה החברתית.

הפרויקט פועל במבנה ייחודי המערב מעגל רחב של בעלי עניין מהמגזר העסקי, השלטון המקומי והקהילה. האחריות שלנו על העצים מתחילה בשלב הנטיעה ונמשכת זמן רב אחר כך באמצעות פעולות תומכות לקליטתם ולצמיחתם, וכן באמצעות מהלכי חינוך והסברה לשמירה ולטיפוח העצים בקרב הקהילה. באמצעות כך, אנו מבטיחים כי העצים שנשתלים חיים ופורחים לאורך זמן, ובכך מממשים את הפוטנציאל שלהם לשפר את איכות חיי התושבים ולהיטיב עם בריאותם, ולהוביל לצמצום פליטות הפחמן הדו חמצני התורמים להתחממות הגלובלית.

מאז היווסדו, הוביל הפרויקט לנטיעתם של אלפי עצים בעשרות פרויקטים ברחבי הארץ, יחד עם שורה ארוכה של חברות עסקיות, ובהשתתפותן של עשרות רשויות מקומיות ומאות מתנדבים.

מי אנחנו

יוזמת האנרגיה הטובה (ע"ר) היא מיזם חברתי לשינוי אקלים הפועל משנת 2006 וכעמותה רשומה משנת 2008. היוזמה מפתחת פרויקטים ייחודיים וחדשניים ליישום טכנולוגיות וביצועים סביבתיים תוך השגת רווח חברתי. הפרויקטים משלבים אקולוגיה מעשית לצד חינוך והסברה, והם צומחים ומתנהלים במוסדות חינוך, קהילות עירוניות וכפריות מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל, בארגונים ללא כוונת רווח, במפעלים ובעסקים.

ליוזמת האנרגיה הטובה ניסיון של למעלה מעשור בפרויקטים לנטיעות עצים, כולל נטיעות במוסדות חינוך ברחבי הארץ, נטיעות עצים למטרות איזון פחמני, אירועי נטיעות עבור חברות עסקיות, הקמה, תחזוקה ותפעול של מערכי נטיעות משלב הגעת השתיל ועד נטיעת הקבע.

בקרו אותנו: 

עקרונות מנחים

היכולת להבטיח נטיעה מוצלחת של עצים במקומות שזקוקים לכך ביותר, קליטתם וצמיחתם לאורך שנים, מבוססת על ארבעה עקרונות מנחים לפרויקט.

נטיעה אחראית

במהלך הפרויקט אנו מוודאים כי תנאי הנטיעה הם מיטביים לאורך זמן, באמצעות דאגה לתשתית מתאימה המאפשרת טיפול רציף בתחזוקה והשקיה רב שנתית, ובאמצעות וידוא כי השטח המיוער נמצא תחת אחריות וטיפול של גורם מקומי מהקהילה יחד עם גורמים מקצועיים מהרשות המקומית. עץ שניטע בשטח הוא דבר מופלא, אבל אם לא מטפלים בו כראוי ולאורך זמן, בפרט על רקע האקלים הישראלי החם והיבש, אורח חייו מתקצר והפוטנציאל הגלום בו אינו מתממש. לכן, בכל אחד מהאתרים אנחנו מקפידים על ביצוע שלושת הצעדים הבאים בפרויקט
שלבי הפרויקט

נטיעה אקולוגית

בעוד שנטיעה בשטחים פתוחים עלולה להפר מערכות אקולוגיות טבעיות, נטיעת עצים מתוכננת ומקצועית במרחב העירוני, בדגש על שטחים עזובים ונטושים, מייצרת אימפקט חיובי משמעותי על רכיבי המערכת האקולוגית הקיימת (קרקע, מגוון ביולוגי, מיקרו אקלים וכו'). בנוסף, אנו דואגים להתאים את מיני העצים לסוגי הקרקע והמיקום הגאוגרפי-אקלימי, ובכך להבטיח את קליטת העצים ושרידותם שנים קדימה. על כך אפשר לקרוא בהרחבה
עמוד העץ

שיתופי פעולה בין מגזריים

הפרויקט מייצר גשר בין רשויות ועיריות, גופים ממשלתיים, חברות עסקיות ואנשים פרטיים. זאת, מתוך אמונה שרק באמצעות שיתוף פעולה חוצה מגזרים נצליח לעמוד באתגרים הסביבתיים והחברתיים ולחולל שינוי אמיתי בסביבה שבה אנו חיים. מארג הקשרים הנוצר בפרויקטים מבטיח לא רק את חייו הארוכים של הפרויקט, אלא גם את חיזוק היחסים בין הקבוצות הפעילות, כאשר לכל אחת מהן אחריות ומעורבות בהצלחתו, וכן את הטמעת החשיבה הסביבתית בקרב כל המוערבים דרך הכוונה והפעולה. כך לדוגמה, עירייה תיתן את הסכמתה לנטיעה ברחבי שטחים שוליים שבשטחה, כולל הבטחה לתחזוקה של מערכות השקייה; חברה עסקית תרכוש כמות מאסיבית של עצים (עבור עובדיה, או כפרויקט איזון פחמני לפעילות החברה) ואנשים פרטיים יוכלו להשתמש בשטח יער האקלים כדי להמשיך נטיעה גם של כמות קטנה יותר של עצים.

הסביבתי הוא החברתי

עשייה סביבתית לא רק שאינה מנותקת מעשייה חברתית, אלא קשורה בה ומחייבת אותה. בכדי להביא לשינוי סביבתי עמוק ומהותי, הוא חייב להיעשות דרך השפעה חיובית על האנשים ועל אורח חייהם, בייחוד כאלה שזקוקים לכך יותר מכל. עיקרון זה מיושם בפרויקט יער האקלים, בין היתר באמצעות הפעוטונים, הממוקמים במוסדות, ארגונים ועמותות אשר מפיקות רווח חינוכי וחברתי מהקישור הישיר לצמחים ולאדמה. בנוסף לכך, אנחנו שואפים לקיים קשרים רבים ככל שניתן עם הקהילה הסובבת את שטחי הנטיעות ולערב אותם בכל שלבי הפרויקט, מהקמת פעוטונים במוסדות שבתחומה, דרך הפעלת אירוע נטיעות הקבע בשטחים ועד עזרה בתחזוקה שוטפת דרך אחראים ייעודיים.

נטיעה אחראית

במהלך הפרויקט אנו מוודאים כי תנאי הנטיעה הם מיטביים לאורך זמן, באמצעות דאגה לתשתית מתאימה המאפשרת טיפול רציף בתחזוקה והשקיה רב שנתית, ובאמצעות וידוא כי השטח המיוער נמצא תחת אחריות וטיפול של גורם מקומי מהקהילה יחד עם גורמים מקצועיים  מהרשות המקומית.

עץ שניטע בשטח הוא דבר מופלא, אבל אם לא מטפלים בו כראוי ולאורך זמן, בפרט על רקע האקלים הישראלי החם והיבש, אורח חייו מתקצר והפוטנציאל הגלום בו אינו מתממש. לכן, בכל אחד מהאתרים אנחנו מקפידים על ביצוע שלושת הצעדים הבאים בפרויקט

נטיעה אקולוגית

בעוד שנטיעה בשטחים פתוחים עלולה להפר מערכות אקולוגיות טבעיות, נטיעת עצים מתוכננת ומקצועית במרחב העירוני, בדגש על שטחים עזובים ונטושים, מייצרת אימפקט חיובי משמעותי על רכיבי המערכת האקולוגית הקיימת (קרקע, מגוון ביולוגי, מיקרו אקלים וכו').

בנוסף, אנו דואגים להתאים את מיני העצים לסוגי הקרקע והמיקום הגאוגרפי-אקלימי, ובכך להבטיח את קליטת העצים ושרידותם שנים קדימה.

על כך אפשר לקרוא בהרחבה כאן

שיתופי פעולה בין מגזריים

הפרויקט מייצר גשר בין רשויות ועיריות, גופים ממשלתיים, חברות עסקיות ואנשים פרטיים. זאת, מתוך אמונה שרק באמצעות שיתוף פעולה חוצה מגזרים נצליח לעמוד באתגרים הסביבתיים והחברתיים ולחולל שינוי אמיתי בסביבה שבה אנו חיים.

מארג הקשרים הנוצר בפרויקטים מבטיח לא רק את חייו הארוכים של הפרויקט, אלא גם את חיזוק היחסים בין הקבוצות הפעילות, כאשר לכל אחת מהן אחריות ומעורבות בהצלחתו, וכן את הטמעת החשיבה הסביבתית בקרב כל המוערבים דרך הכוונה והפעולה. כך לדוגמה, עירייה תיתן את הסכמתה לנטיעה ברחבי שטחים שוליים שבשטחה, כולל הבטחה לתחזוקה של מערכות השקייה; חברה עסקית תרכוש כמות מאסיבית של עצים (עבור עובדיה, או כפרויקט איזון פחמני לפעילות החברה) ואנשים פרטיים יוכלו להשתמש בשטח יער האקלים כדי להמשיך נטיעה גם של כמות קטנה יותר של עצים.

הסביבתי הוא החברתי

עשייה סביבתית לא רק שאינה מנותקת מעשייה חברתית, אלא קשורה בה ומחייבת אותה. בכדי להביא לשינוי סביבתי עמוק ומהותי, הוא חייב להיעשות דרך השפעה חיובית על האנשים ועל אורח חייהם, בייחוד כאלה שזקוקים לכך יותר מכל.

עיקרון זה מיושם בפרויקט יער האקלים, בין היתר באמצעות הפעוטונים, הממוקמים במוסדות, ארגונים ועמותות אשר מפיקות רווח חינוכי וחברתי מהקישור הישיר לצמחים ולאדמה. בנוסף לכך, אנחנו שואפים לקיים קשרים רבים ככל שניתן עם הקהילה הסובבת את שטחי הנטיעות ולערב אותם בכל שלבי הפרויקט, מהקמת פעוטונים במוסדות שבתחומה, דרך הפעלת אירוע נטיעות הקבע בשטחים ועד עזרה בתחזוקה שוטפת דרך אחראים ייעודיים.

דילוג לתוכן