העצים והעיר

ישראל נחשבת לאחת המדינות הצפופות בעולם, כאשר 92% מאוכלוסייתה מתגוררת היום בערים. ציפוף האוכלוסייה בריכוזים עירוניים הוא המעשה האקולוגי ביותר, הטומן בחובו שורה של ערכים כמו היכולת לשמור על שטחים פתוחים, לייעל את יכולות הניידות ובאמצעות כך לחסוך בנסועה פרטית, ולקדם מודלים מתקדמים של כלכלה שיתופית וחסכונית.

לכן, נטיעה מסיבית של עצים במרחב הבנוי, הזקוק לכך במיוחד, מספקת תמורה גדולה במיוחד – הן בשיפור המערכת האקולוגית בערים והן בשיפור איכות החיים של מרבית תושבי ישראל.

האתגר שבמציאת מקום מתאים

הצורך הגדול שבנטיעת עצים מתנגש עם המורכבות שבמציאת שטחים פנויים לנטיעה, בייחוד בריכוזים עירוניים צפופים. לאחר בחינה מעמיקה מול שורה של אנשי מקצוע, עולה כי קיים דווקא פוטנציאל גדול מאוד לנטוע יערות בתוך הערים, בשטחים ציבוריים עזובים בתוך או בשולי העיר. אמנם בהרבה מהמקרים מדובר "בשטחים שוליים" – שטחים מצומצמים יחסית, אבל אם נחברם ביחד נמצא כי מדובר בשטח אדיר שאינו מנוצל, אותו אנחנו בוחרים לרתום לטובת הסביבה, ולהפוך ליער האקלים.

מה הם שטחים שוליים

"שטחים שוליים" הם השטחים בערים שבדרך כלל נעלמים מהעין. צידי דרכים, איי תנועה, שולי שכונות, חלקות נסתרות ומוזנחות של אזורי תעשייה, חצרות לא מטופחות של מרכזים קהילתיים, בתי אבות או מוסדות חינוך. כל אלה ועוד רבים אחרים, מהווים חלק נרחב ושטח לא מבוטל מהעיר. ייעור של שטחים אלו תורם לא רק לאוויר ולאקלים, אלא גם מעודד טיפוח והשגחה של שטחים מוזנחים, מונע השלכת פסולת ועזובה בתוך היישובים. יש לציין כי כל שטח שוליים עירוני שיהפוך לחלק מיער האקלים מקבל את כל האישורים של הגורמים הרלוונטיים ברשות/העירייה. 

כיצד אנחנו בוחרים שטחים מתאימים לנטיעה

כל שטח פוטנציאלי עובר בחינה מדוקדקת לוודא כי הוא עומד בכל הקריטריונים הבאים:

 • אפשרות חיבור למערכת השקיה.
 • ניתן לנטוע בו מבחינת ייעוד קרקע (שטח שלא מיועד לבניה או עסקים, אלא כשאזור ציבורי ירוק).
 • הרשות המקומית מתחייבת לטפל בו לפי ההנחיות הבאות:
  • תיקון שוטף של מערכת ההשקיה.​
  • התחייבות לדאגה מלאה לחשבון המים עבור השטח.
  • תקשורת מלאה וזמינות מול מנהלי יער האקלים על תקלות/בעיות.
  • ביצוע אחזקה בסיסית של השטח.
דילוג לתוכן